You are here

Rådgivning

Rådgivning och kompentens

Ofta finns det mängder av idéer och funderingar internt i ett företag – även problem kan av och till dyka upp. Ibland kan det ju vara så att man behöver en utomståendes ögon eller kunskap för att se svaret även i sin egen verksamhet.

SYNLAB har kunniga och erfarna medarbetare som gärna delar med sig av sin kunskap. Vi har kunder som väljer att anlita oss allt från ett par timmar per år som bollplank eller att sitta med vid HACCP-gruppens sammankomster, till flera veckor i större projekt. Det beror på hur idén, funderingen, eller för den delen, problemet ser ut. Det är alltid utefter den specifika kunden och dennes önskemål som vi bygger vårt samarbete. 

 
Utlåtande och  upplysningar

Under denna rubrik på analysrapporten görs en bedömning av om livsmedlets hygieniska kvalitet var bra eller dålig. De riktvärden man då använder sig av är satta efter vilka och hur många mikroorganismer som normalt finns i livsmedlet och de varierar därför från produkt till produkt. Utlåtande kan också ges enligt mikrobiologiska kriterier. Dessutom kan laboratoriet ge utlåtande om prover uttagna i den offentliga kontrollen. Utlåtandet är rådgivande och baserat på Livsmedelsverkets vägledning för offentlig kontroll samt SYNLAB:s riktlinjer och gäller enbart det analyserade provet. Nomenklaturen för bedömning av livsmedelsprov är:

• Tillfredsställande
• Godtagbart – indikerar fel i tillverkningsledet som bör identifieras och rättas till.
• Otillfredsställande – livsmedlet kan betraktas som ej säkert (kan vara skadligt för hälsan).

Vid beställning av LVM-paket (LVM009 t o m LVM209) enligt Livsmedelsverkets vägledning för offentlig kontroll och egenkontroll i vårt analysutbud tillkommer automatiskt ett utlåtande (UTLÅT1) och kostnad för detta (se prislista) om inget annat överenskommits.

 

Referenser

”Kökspersonalen har genomgående varit mycket positivt inställda till kursen. De fantastiska kursledarna har på ett roligt och inspirerande sätt lyckats engagera kökspersonalen så att vårt hygienarbete har blivit mycket framgångsrikt.”
Märit Ivarsson, Kostkonsult, Falkenberg kommun

“Vi har haft ett långt samarbete med SYNLAB och är mycket nöjda med deras arbete i framtagandet av vårat egenkontrollprogram samt den årliga revisionen. Med SYNLAB:s hjälp känner vi oss trygga i den tillsyn som utövas av myndigheter.”
Mona Lorentzon, Platschef, Astrid Fiskexport AB

”Vi har vid flertal tillfällen anlitat SYNLAB för utbildning av vår personal på plats i Kungshamn och är väldigt nöjda med resultaten. Man får mycket för pengarna”
Agneta Stenberg, Kvalitets- och miljöchef, ABBA Seafood AB

”Vi har anlitat Alcontrol för att deras personal har kunskap vilket gör att vår personal får kunskap”
Stefan Svensson, Produktionschef, Lindvalls chark AB

”Bra och givande utbildning på lagom nivå så att alla hängde med”
Dennis Rustan , Kvalitetschef, Konsum Värmlands chark

”Mycket lättförståelig, engagerande och intressant utbildning. Helt rätt nivå, som gör att man håller intresset uppe. Intressanta exempel t.ex. bilder från odlingar på smycken, hårstrån m.m. Det blir så tydligt när man får se resultaten. Det blir så mycket intressantare när utbildningen är ”specialanpassad”, alla kan känna igen sig i problematiken.”
Susanne Persson, Lokal kvalitetschef, Scan AB

"Utbildningen genomfördes på ett lättsamt och lättförståeligt sätt vilket gör att vi enkelt kan omsätta de inhämtade kunskaperna i praktisk drift."
Stig Ericsson, Sveriges småskaliga kontrollslakterier