You are here

Utbildning i dricksvattenhygien

Välkommen på kurs i dricksvattenhygienBra dricksvatten är en livsviktig resurs som kräver bra råvatten, bra vattenverk/distribution samt kunnig personal. En föränderlig omvärld med klimatpåverkan, kemikaliepåverkan och påverkan från mikroorganismer kräver allt större kunskap för att förstå vad som kan påverka kvaliteten på levererat dricksvatten.

ALcontrol erbjuder därför en kurs kring dricksvattenhygien där vi går igenom allt från grundläggande mikrobiologi, personlig hygien till provtagning i enlighet med kriterier uppställda av Livsmedelsverket.

 
Mål

Efter denna utbildning kommer du att ha den kunskap som krävs för att kunna förstå, hantera och genomföra åtgärder på vattenverket så att konsumenterna får ett

 
Vem passar denna kurs för?

Kursen är för dig som jobbar i vattenverk eller med dricksvattenfrågor. Inga speciella förkunskaper krävs.