You are here

Provtagning vid misstänkt matförgiftning

  • Vid utredning av matförgiftning bör hänsyn tas till olika faktorer som sjukdomssymtom, inkubationstid, typ av livsmedel etc
  • Om matförgiftningen misstänkts vara orsakad av stafylokocker bör livsmedlet även analyseras med avseende på stafylokockenterotoxin (STFTX)
  • Om matförgiftningen misstänks vara orsakad av bakterien Clostridium perfringens  bör man vara uppmärksam på att kylförvaring av livsmedel mycket snabbt avdödar aktivt växande (vegetativa) celler och kan därför försvåra utredningen
  • Rekommenderade tillägg till matförgiftningspaketet är analys av bakterierna Listeria monocytogenes och Campylobacter.
  • För mikrobiologiska analyser behövs minst 100 g prov och för livsmedelskemiska analyser minst 300 g.