Välkommen till vår webshop!

Här kan du som har enskilt vatten beställa dricksvatten- och avloppsanalyser.

För dig som är livsmedelsföretagare erbjuder vi analyser för egenkontroll.

Läs mer!

Konsumenthälsa

ALcontrol jobbar för att minimera det oförutsedda och för att säkra kvaliteten i våra kunders livsmedels- och dricksvattenproduktion. Vi gör laboratorieanalyser och egenkontrollprogram samt riktade...

Miljöfokus

ALcontrol är engagerade i övervakning, kontroll och restaurering av vår miljö. Vi utför laboratorieanalyser, provtagning och konsulttjänster inom detta område. Vi är specialiserade inom vatten- och...

Nyheter & Utbildningar