You are here

Vägledning för aktions- och varningsgränser

Vid jämförelse av PCR-analys gentemot traditionell odlingsmetodik kan följande korrelationsfaktorer (Lee et al., 2011) användas som stöd vid tolkning av resultat för Legionella:

 
För kyltornsvatten:

Legionella pneumophila:

  • PCR-värdet har korrelationsfaktor 5, med vilket menas att resultatet från PCR-analysen divideras med siffran 5 för att på så vis kunna jämföras med ett resultat enligt odlingsmetodiken. 1 CFU=5 GU
  • För odlingsmetoden finns en varningsgräns vid >1000/L (enligt EWGLI) vilket motsvarar >5000 GU/L. Motsvarande aktionssgräns (enligt EWGLI) är  >10000 cfu/L vilket motsvarar >50000 GU/L.

 

För varm- och kallvatten:

Legionella pneumophila:

  • PCR-värdet har korrelations faktor 4, med vilket menas att resultatet från PCR-analysen divideras med siffran 4 för att på så vis kunna jämföras med ett resultat enligt odlingsmetodiken. 1 CFU=4 GU

Legionella species:

  • PCR-värdet har korrelationsfaktor 10, med vilket menas att resultatet från PCR-analysen divideras med siffran 10 för att på så vis kunna jämföras med ett resultat enligt odlingsmetodiken. 1 CFU=10 GU