You are here

SYNLAB lanserar AKUT-väskan

 

SYNLAB lanserar AKUTVÄSKAN

Misstänkt förorening? SYNLAB lanserar

AKUTVÄSKAN

Rätt beredskap för att möta en anmälan om misstänkt förorening

  • Expresshantering: Samtliga analyser expresshanteras.
  • Utvalda analyser: Förberedda kärl i specialväska med utvalda analyser för bästa möjlighet att identifiera en förorening.
  • Enkelt: Vid misstanke om förorening fylls samtliga kärl och skickas till laboratoriet.
  • Förberett: Analyserna är förbetalda och kärlen försedda med streckkoder – allt för att göra processen snabb och kvalitetssäker.
  • Experthjälp: Vid ankomst till lab sätter sig en av våra miljökonsulter in i ärendet och tolkar analyssvar vartefter de blir klara. En timmes konsultstöd ingår.

 
Akutväskan är en röd variant av vår vanliga Q-BAG och därmed kvalitetssäkrad vad gäller temperatur och hållbarhet.
Akutväskan säljs tillsammans med utbildning om 4 timmar för max 20 deltagare. Utbildningen vänder sig till kommunal personal inom miljö, teknik, VA och räddningstjänst som kan komma att beröras av ett ärende som rör misstänkt förorening. Alla ska efter utbildningen kunna ta prov och skicka till laboratoriet som ett led i kommunens beredskap vid tecken på förorening i ytvatten.

Utbildningen innehåller följande moment:

  • Rutiner och dokumentation – gör rätt från början och samla information
  • Lagar och regler – om vad som gäller och hur ansvaret fördelas
  • Provtagningsmetodik – fånga föroreningen, rikta provtagningen
  • Akutväskans innehåll och användaranvisning

 
Analysval och utbildningens sammansättning är framtaget av våra mycket erfarna miljökonsulter.
Dessa genomför också utbildningen på plats hos er.

Följande analyspaket ingår i AKUTVÄSKAN, se vår analyskatalog för detaljer.
NAT005 Typiska ytvattenparametrar med pH, alkalinitet, konduktivitet, grumlighet, m.m.
S2C Vår stora screening Soil2Control med mycket bred omfattning
SYRE Akut syrebrist är den vanligaste orsaken till fiskdöd
OLJTYP Är det petroleumförorening kan en typning vara ovärderlig för utredningen
TENSAN Anjoniska tensider. Tvätt, ytbehandling och annan rengörning
TENSKA Katjoniska tensider. Tvätt, ytbehandling och annan rengörning

 

Priser
• Kurs för max 20 deltagare inkl. en väska med förbetalda analyser: 26.500 kr exkl. moms.
• Pris per extra väska: 7.990 kr exkl. moms.
• Väskan uppdateras och kontrolleras årligen med besök av representant för laboratoriet.
• Väskan gäller tre år, eller tills den används.

 
Kontakta laboratoriet för bokning av utbildning och beställning av Akutväskor:
 
SYNLAB – Linköping
Peter Björkman, tel. 073-633 83 85
E-post: peter.bjorkman@synlab.com
 
SYNLAB – Umeå
Magnus Berglund, tel. 0736-33 83 16
magnus.berglund@synlab.com

 
SYNLAB – Karlstad
Bengt Friberg, tel. 073-633 83 50
E-post: bengt.friberg@synlab.com
 
SYNLAB – Malmö
Raymond Koliana, tel. 073-633 83 08
E-post: raymond.koliana@synlab.com