You are here

Miljöpolicy

  • Som ett miljöföretag ska vi stärka vårt varumärke genom att utveckla och tillhandahålla tjänster där miljön beaktas
  • Vi ska aktivt inhämta och både externt och internt sprida kunskap om miljöarbete
  • Vi ska motivera medarbetarna till ett miljömässigt ansvarsfullt agerande
  • Vi ska eftersträva att välja leverantörer och underleverantörer som tillhandahåller de mest miljövänliga varorna och tjänsterna
  • Vi ska fastställa och följa upp övergripande och detaljerade miljömål och ständigt förbättra miljöarbetet
  • Tillämplig miljölagstiftning och övriga krav som vi berörs av ska följas