You are here

Lean Lab

ALcontrol Production Systems (ALP)ALcontrol Production Systems (ALP)ALcontrol i Sverige driver och utvecklar det vi kallar för LEAN Lab och ALcontrol Production Systems.

ALPS har sedan start influerats av det välkända LEAN-systemet som utvecklats av Toyota och är idag en naturlig del av vår arbetskultur.

Vi är ett LEAN företag som jobbar med ständiga förbättringar i vår strävan efter att vara bäst.