You are here

Fordonstvättar

Manuell biltvättI Sverige finns tusentals tvättanläggningar för fordon, bl a finns det bara vid bensinstationer ca 1100 anläggningar för personbilstvätt och ca 300 automatiska tvättar för tunga fordon .

Vid fordonstvätt släpps metaller, oljeprodukter och andra organiska samt oorganiskaämnen ut med avloppsvattnet. Föroreningarna härrör från tvättkemikalierna, smuts från vägbeläggning, fordon och däck vilket innebär en betydande miljöpåverkan. De högt ställda kraven på provtagning och ackrediterade analyser är självklart något som SYNLAB har många års erfarenhet av.

Klicka här för att se SYNLAB:s utbud för biltvättar!