You are here

Nytt PFAS-paket från SYNLAB

Nu erbjuder vi ackrediterade PFAS-analyser från vårt laboratorium i Linköping med mycket konkurrenskraftiga rapporteringsgränser. I och med detta har vi så lågt som 30% av gällande miljökvalitetsnorm för PFOS.
För dricksvatten och råvatten beräknas och svaras ut Summa 11 PFAS enligt livsmedelsverkets riktlinjer.
Utvecklingsarbetet fortskrider och vi siktar på att kunna erbjuda fler föreningar med marknadens absolut bästa rapporteteringsgränser. Analyspaketet omfattar just nu dricksvatten, råvatten, grundvatten och recipientvatten.

 

Categories: