You are here

Nytt gällande provberedning av mark innan metallanalys

 
Från och med 28 augusti inför ALcontrol förenklad provberedning som standard inför metallanalys vilket innebär att prov tas ut och analyseras direkt utan föregående torkning.

Samtidigt behåller vi vår gamla metod, där provet torkas och siktas före analys, i utbudet. Detta ger er möjligheten att välja vilken metod ni föredrar för varje tillfälle.

När väljer du vad?

  • På laboratoriet tar vi ut ett så representativt prov som möjligt ur det material du skickat in. Material som kvistar och stenar plockas bort. Är provet i övrigt av ett homogent slag blir analysen representativ för provet.
    >> Välj provpaket: M10NV, M2NV, M13NV eller HG-H
     
  • Om du har en jord som t ex är blöt eller innehåller mycket lera är det av större vikt att en noggrannare provberedning utförs. När du beställer något av paketen nedan kommer ditt prov att torkas, siktas till 2 mm innan analys.
    >> Välj provpaket: M10ST, M2ST, M13ST eller HG-ST

 
Resultatet svaras ut som mg/kg TS oavsett vilken provberedning som föregått analysen

 OBS! För du automatiskt över dina resultat till en egen mall eller fil från @mis? Tänk på att resultaten från metallanalysen from 28/8 kommer på andra rader i @mis!

För frågor hör gärna av dig till kundservice mark 013-25 49 20 eller Petra Norberg, säljare på telefon 072-190 96 21 eller e-post petra.norberg@alcontrol.se.

Hälsningar från ALcontrols markteam
 

Categories: