You are here

Ny VD för ALcontrol i Norden

 

Efter drygt 10 år som VD för den Nordiska och Holländska ALcontrolverksamheten kommer Mikael Kemi stiga åt sidan för nya utmaningar. Den som tar över rodret efter Mikael är Johan Bengtsson. Johan har civilingenjörsexamen inom maskinteknik från Luleå tekniska Universitet samt en MBA från Handelshögskolan i Stockholm. Han har tidigare arbetserfarenheter från ångturbinbranschen genom olika roller på Alstom och Siemens. Johan och har också tidigare erfarenhet som produktionschef på ALcontrol och är nu glädjande åter i företaget efter ett par år som VD för Exova Materials Technology  i Sverige

Categories: