You are here

Beställning

Dricksvattenpaket för enskild förbrukning

Olika krav ställs på vatten beroende på vad det ska användas till. Ökad användning av hushållsmaskiner m.m. innebär allt större krav beträffande kvalitet och tillgång på vatten även från enskilda anläggningar. Det är vanligt att ett brunnsvatten har en eller flera egenskaper som kan innebära problem när det används för hushållsändamål. I många fall finns möjlighet till åtgärder genom att till exempel förbättra brunnens konstruktion eller att installera filterutrustning. Samtidigt skall man vara medveten om att vattnets kvalitet kan variera, bland annat beroende på förbrukning och årstiden.

ALcontrol har analyspaket som är anpassade för analys av vatten för enskild förbrukning. Bedömningsgrunder för dessa skiljer sig från dricksvatten från allmänna anläggningar. Paketen bör därmed endast beställas av privatpersoner eller mindre samfällighetsföreningar. 
 

Privatpersoner beställer brunnsvattenanalyser på www.brunnsvatten.se.

Följ bara ett par enkla steg så är din beställning klar och de flaskor du behöver kommer att skickas till dig. Returnera provet och inom 10-15 dagar kommer rapport med analysresultat till den adress du uppgivit. Privatportalen är en snabb, enkel och prisvärd lösning – välkommen med din beställning!