You are here

Miljökonsulter

Som miljökonsult har man ofta uppdrag som innefattar behov av laboratorieanalyser. Det vanligaste är kanske mark och grundvatten men även andra vattentyper kommer ifråga.
SYNLAB strävar efter att allltid hålla ett attraktivt och uppdaterat sortiment.

Vid saneringar har ofta tiden mellan provtagning och analyssvar stor betydelse och SYNLAB tillhandahåller därför tilläggstjänster med mycket korta svarstider, s.k- Expresstjänster.
Det är möjligt att beställa på de vanligaste analyspaketen.

Som konsult har man oftast behov av snabb service och SYNLAB har därför en speciell del av Kundservice som riktar sig mot den här kundgruppen. Genom att ringa direktnumret till Kundservice Mark, 013-25 49 20, kommer man snabbt fram till erfaren personal som kan hjälpa till.

Klicka här för att se SYNLAB:s utbud för miljökonsulter.