You are here

Gruv- och stålindustri

Sverige har lång tradition av att framställa och förädla mineraler. I vår tid är behovet av mineraler och metaller stort beroende på många saker, t ex klimatförändringar, utvecklingsländernas tillväxt, kostnaderna för fossila bränslen. Därför har gruv- och stålindustrin en tuff utmaning med behov av ökad produktionskapacitet samtidigt som man måste vara miljövänliga och energieffektiva.

SYNLAB strävar efter fortsätt utveckling tillsammans med industin i och med vårt helhetsgrepp analys-, provtagnings- och konsulttjänster i samma företag.

Klicka här för att se SYNLAB:s utbud för gruv- och stålindustrin!