You are here

Flygplatser

Eftersom flyget står för ca 5 % av Sveriges totala utsläpp av koldioxid har Luftfartsverket miljö och hållbarhet högt upp på agendan. Även Transportstyrelsen, som har ett övergripande ansvar för flygtransportsystemets miljöanpassning, prioriterar insatser för att luftfartens negativa miljöpåverkan ska minimeras.

En flygplats har oavsett ägarstruktur ett stort ansvar i miljöarbetet och därmed behov av ett brett provtagnings- och analysprogram som det ALcontrol kan erbjuda. Det kan ibland också finnas ett stort behov av insatser från ALcontrols kompetenta och erfarna konsulter.

Klicka här för att se vårt utbud för flygplatser!