You are here

Brunnsborrare

Marknaden för brunnsborrning har ökat mycket snabbt de senaste åren. För att kunna nå miljömålet " Grundvatten av god kvalitet" måste denna verksamhet ske på ett fackmannamässigt sätt av certifierade brunnsborrare. Här spelar våra ackrediterade analyspaket för vatten och mark avgörande roll för resultatet.

Klicka här för att se vårt utbud för brunnsborrare!