You are here

Äggproduktion

ÄggproduktionI och med det obligatoriska, samt det frivilliga, salmonellakontrollprogrammet som finns i Sverige erbjuder SYNLAB både träckanalyser samt så kallade sockprover till äggproducenter för att påvisa eventuell salmonellasmitta i en djurbesättning.

Salmonellaprovtagning är obligatoriskt i besättningar med mer är 200 värphöns vilka producerar och säljer ägg till detaljhandel och direkt till konsument.

Alcontrol erbjuder också analys av Salmonella i faeces för personalen samt olika svabbprover för kontroll av exempelvis salmonella i omgivningsmiljön.

Klicka här för att se SYNLAB:s utbud!

 
Länkar: