You are here

Vård, skola och omsorg

Inom Skola, vård och omsorg serveras ca 4,5 miljoner måltider varje dag, enligt Sveriges kommuner och landsting (SKL). Bland dem finns många konsumenter som tillhör någon av de så kallade riskgrupperna, d.v.s. barn, äldre och allmänt nedsatta av någon anledning. Att maten som serveras är säker är extra viktigt för den här kategorin. En del kan ha matallergier eller annan överkänslighet, eller har olika näringsbehov.

Sedan 1 juli 2011 säger skollagen (SFS 2010:800) att skolmåltiderna som serveras elever i årskurs 1-9 ska vara näringsriktiga.  Att analysera måltiden hos SYNLAB med avseende på näringsriktighet kan vara ett sätt att verifiera näringsberäkningen.

SYNLAB har ett analyssortiment för allergener, näringsvärden, mikroorganismer inklusive sjukdomsframkallande bakterier som exempelvis Salmonella och Listeria monocytogenes samt analyser för rengöringskontroll som passar verksamheten. Vi har också utbildare med erfarenhet av skola, vård och omsorg som håller kurser för personalen om hygien, livsmedelshantering, allergener m.m.

Klicka här för att se SYNLAB:s utbud!

 
Länkar: