You are here

Kött- och charkindustri

KotlettSYNLAB kan erbjuda kött- och charkindustrin ett stort utbud av analystjänster; exempelvis kontroll av råvara, hållbarhetsutredningar, näringsvärde och allergener. Många kött- och charkprodukter, exempelvis malet kött och köttberedningar, omfattas av förordningen EG 2073/2005 om mikrobiologiska kriterier, och hos SYNLAB kan du som företagare få hjälp att se till att din provtagningsplan är i enlighet med gällande lagstiftning. För ätfärdiga charkprodukter är en kontroll av bakterien Listeria monocytogenes relevant för en säker produkt.

Andra analyser som erbjuds köttbranschen är Skatol ochTrikinundersökning samt analys av slaktkroppar.

För fjäderfäbranschen följer SYNLAB de riktlinjer som finns för den obligatoriska och frivilliga salmonellakontrollen enligt Jordbruksverket med salmonellaanalys av träck/sockor.

För småskaliga verksamheter som slaktar och styckar storboskap, gris och lamm finns en bedömd branschriktlinje.

Klicka här för att se SYNLAB:s utbud för kött- och charkindustrin!