You are here

Krydd- och tillsatsindustri

För att vara säker på att du förser dina kunder med en säker produkt kan SYNLAB erbjuda ett antal analyser som hjälper till att verifiera din produktionsprocess. Exempelvis mikrobiologiska analyser, mögelgifter samt ett flertal allergenanalyser.

I en del livsmedel, exempelvis kryddor, kan metaller vara ett problem. Tillåtna halter finns i vissa fall reglerade i lagstiftning, och SYNLAB har metaller i både höga och låga halter med i vårt analysutbud.

Klicka här för att se SYNLAB:s utbud!