Har du egen brunn?

Glöm inte att kontrollera vattnet med jämna mellanrum. Vattnet förändras med tiden, såväl mellan år som mellan årstider. ALcontrols brunnsanalyser är ackrediterade och anpassade för enskilda brunnar. Gör din beställning online!

Läs mer!

Analyserna du behöver för din egenkontroll

På livsmedelsanalys.se hittar du analyserna du som livsmedelsföretagare behöver för att på ett smidigt och lätt sätt sköta din egenkontroll.

Läs mer!

Konsumenthälsa

 ALcontrol jobbar för att minimera det oförutsedda och för att säkra kvaliteten i våra kunders livsmedels- och dricksvattenproduktion. Vi gör laboratorieanalyser och egenkontrollprogram samt...

Miljöfokus

 ALcontrol är engagerade i övervakning, kontroll och restaurering av vår miljö. Vi utför laboratorieanalyser, provtagning och konsulttjänster inom detta område. Vi är specialiserade inom vatten...